Chat with us, powered by LiveChat

Usługi i szkolenia


Modyfikacje na życzenie Klienta


Niezależnie od tego, czy Twoja firma potrzebuje jedynie zmodyfikować interfejs użytkownika, opracować niestandardowy program lub cały moduł, czy utworzyć link do produktu innej firmy, nasz profesjonalny zespół usług będzie współpracować z Tobą w celu udokumentowania i dostarczenia Twoich wymagań.
 

Usługi wdrożeniowe


InfoSolutions zapewnia swoim klientom pomoc w określeniu i ustaleniu ich unikalnych potrzeb, odpowiedniej konfiguracji wszystkich elementów systemu oraz w przygotowaniu niezbędnych procedur i szkoleń dla przyszłych użytkowników, pamiętając, że w każdym przypadku wdrożenie systemu informatycznego jest unikalnym przedsięwzięciem do używanych rozwiązań, specyfiki firmy i ich wymagań. Metodologia nadzoru nad projektem wykorzystywana przez InfoSolutions została przygotowana na podstawie wieloletnich doświadczeń uzyskanych w wyniku wielu wdrożeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Podczas wdrażania naszych systemów stosujemy własną oryginalną metodologię, opartą na wieloletnim doświadczeniu. Podstawą tej metodologii jest stworzenie zespołu wdrożeniowego, w którego skład wchodzą pracownicy klienta, nasi konsultanci wdrożeniowi i kierownicy projektów z dużym doświadczeniem informatycznym. Metodyka składa się z gotowych narzędzi, szablonów, pytań i scenariuszy, które stanowią kluczową bazę wiedzy dla każdego członka zespołu projektowego.
Ta metodyka kładzie nacisk na jasną hierarchiczną strukturę organizacji projektu. Proces wdrażania jest podzielony na etapy. Na każdym etapie należy wykonać konkretne działania, zgrupowane w wielopoziomowej strukturze zadań projektowych.
Każdy etap składa się z pewnej liczby pakietów roboczych, które z kolei są podzielone na szereg działań. Każde działanie składa się z szeregu określonych zadań. Należy podkreślić, że wszystkie etapy i pakiety robocze i działania są uruchamiane po spełnieniu warunków wejściowych i są zakończone, gdy osiągnięty zostanie oczekiwany wynik dla każdego etapu, pakietu roboczego, działania lub zadania. Wszystkie możliwe do zidentyfikowania zadania podlegają weryfikacji i kontroli jakości przez Kierownika Projektu lub osobę przez niego upoważnioną.

Usługi Powdrożeniowe


Usługi powdrożeniowe gwarantują utrzymanie i rozwój systemu, dostawę i zdalną instalację aktualizacji wersji systemu, oraz wykonywanie prac serwisowych związanych z systemem. Ponadto InfoSolutions oferuje korygowanie danych błędnie wprowadzonych przez użytkowników, szkolenia dla użytkowników systemu, naprawy uszkodzonego systemu w wyniku wypadków losowych, modyfikację bieżących funkcjonalności systemu zgodnie z wymaganiami zamawiającego, wdrożenie nowych funkcjonalności. Szczegółowe warunki tych usług są uzgadniane indywidualnie i dostosowywane do potrzeb i wymagań klienta.
 

Usługi wsparcia serwisowego


Zakup naszych rozwiązań to inwestycja w coś więcej niż tylko oprogramowanie – kupujesz w ten sposób również doświadczenie naszych specjalistów ds. wsparcia i obsługi oprogramowania dla przedsiębiorstw.
Nasi inżynierowie i konsultanci nie tylko wnoszą głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi naszego oprogramowania, ale także fachową wiedzę niezbędną, aby utrzymać Cię na drodze do większej produktywności i optymalizacji dla Twoich unikalnych potrzeb biznesowych.
Wsparcie oprogramowania HiFlow stoi za naszymi rozwiązaniami, dzięki czemu możesz skoncentrować się na prowadzeniu firmy. InfoSolutions dokłada wszelkich starań, aby zapewnić satysfakcję klienta również dzięki niezawodnej, doświadczonej i efektywnej obsłudze. W tym celu stworzyliśmy najskuteczniejszy, największy w Polsce zespół konsultantów i wdrożyliśmy zaawansowany program do zarządzania systemem dla efektywnej obsługi klienta z bieżącymi problemami wynikającymi z codziennego użytkowania.

Usługi Innowacyjne


Sposób, w jaki myślimy i działamy, zależy zasadniczo od wymagań naszych klientów oraz branży opakowaniowej i drukarskiej, a także od naszego dążenia do innowacji. InfoSolutions dostarcza innowacyjne i najnowocześniejsze rozwiązania systemowe. Z wyczuciem przyszłych trendów i aktywnego uczestnictwa w stowarzyszeniach przygotowujemy się dzisiaj do wyzwań jutra - bierzemy udział w kształtowaniu przyszłości!
 
Znajduje to odzwierciedlenie w naszej innowacyjnej platformie integracji produkcji. Nasi wymagający użytkownicy pomagają nam w zapewnieniu, żeby produkty, usługi i rozwiązania HiFlow spełniały obecne i przyszłe wymagania branży produkcyjnej. Współpraca z wieloma uniwersytetami, szkołami wyższymi i instytutami badawczymi oraz nasze zaangażowanie świadczą o wysiłkach innowacyjnych podejmowanych przez InfoSolutions.
 

SzkoleniaUsługi Integracji


InfoSolutions oferuje szeroką gamę szkoleń dostosowanych do potrzeb biznesowych i preferencji pracowników klienta. Od tradycyjnych szkoleń na żywo i sesji na miejscu po prowadzone przez instruktora wirtualne lekcje i krótkie lekcje wideo. Oferujemy możliwości edukacji, aby uzyskać oczekiwaną wydajność dzięki HiFlow przy minimalnych zakłóceniach w działalności przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, czy są to wciągające wirtualne szkolenia na określone tematy, InfoSolutions zapewnia wiedzę i informacje potrzebne do szybkiego generowania rzeczywistej wartości biznesowej i wyników z oprogramowania HiFlow.
Nasi eksperci ds. Integracji oprogramowania mają wieloletnie doświadczenie w integracji oprogramowania HiFlow z innymi systemami biznesowymi, zaprojektowanymi z myślą o wyjątkowych potrzebach biznesowych. Jako twórca oprogramowania, mamy specjalny wgląd w najlepsze praktyki, które pozwolą zintegrować oprogramowanie z pełnym dopasowaniem do innych krytycznych systemów biznesowych. Możemy w ten sposób zaoszczędzić czas i pieniądze naszych klientów.

Lean Manufacturing Konsulting


Zapewniamy firmom produkcyjnym wsparcie w zarządzaniu opartym na Lean Manufacturing, które jest światowej sławy metodą efektywnego zarządzania produkcją. Nasze usługi konsultingowe zapewniają zwiększoną konkurencyjność i konsolidację pozycji klienta na rynku. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o zaletach wynikających z wprowadzenia zmian organizacyjnych i optymalizacji w produkcji.
 

Szukasz więcej informacji?