Chat with us, powered by LiveChat

Integracja i Komunikacja

KOMUNIKACJA Z MASZYNAMI

Moduł zawiera mechanizmy i interfejsy umożliwiające komunikację systemu z wagami przemysłowymi, maszynami i urządzeniami produkcyjnymi. Obsługuje wymianę danych zgodnie ze standardem JMF / JDF. Możliwe jest również wyposażenie dowolnego urządzenia niezdolnego do korzystania z JMF / JDF w czujniki i instrumenty komunikujące się bezpośrednio z modułem. W ten sposób można zintegrować wszystkie stacje produkcyjne w firmie z systemem, niezależnie od wyposażenia i zaawansowania technologicznego.
Korzyści:

• Wymiana danych z maszynami i urządzeniami w czasie rzeczywistym;
• Automatyczna identyfikacja wszelkich nieplanowanych przestojów;
• Dokładna kontrola poziomu realizacji zamówienia;
• System generuje powiadomienia o opóźnieniach w czasie rzeczywistym, gdy wystąpi ryzyko przekroczenia terminu;

KOMUNIKACJA Z PREPRESSEM

Moduł zawiera mechanizmy i interfejsy umożliwiające komunikację z systemami CTP. Obsługuje wymianę danych zgodnie ze standardem JMF / JDF. W ten sposób możliwa jest wymiana ważnych informacji technologicznych między systemem MIS a systemem CTP.
Korzyści:

• Wymiana danych w czasie rzeczywistym z systemami CTP;
• Wprowadzanie tych samych informacji do każdego systemu nie jest już potrzebne;
• Eliminacja błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych do systemów CTP.

INTEGRACJA SYSTEMÓW ERP

HiFlow pozwala na współpracę z wieloma systemami ERP (takimi jak SAP, Oracle, QuickBooks, Sage, Microsoft Dynamics AX, NAV), co zapewnia klientowi pełną kontrolę nad wszystkimi obszarami biznesowymi. HiFlow jest wyposażony w mechanizmy, które pozwalają na bezpośrednią wymianę informacji z określonymi systemami ERP. System HiFlow automatycznie eksportuje dane do ERP, wykorzystując określone metody eksportu.
Korzyści:

• Przesyłanie jednolitych danych między oprogramowaniem HiFlow i ERP;
• Oszczędność czasu dzięki przesyłaniu danych i dokumentów do oprogramowania ERP;
• Oszczędność czasu dzięki importowaniu płatności od klientów z oprogramowania ERP.

INTEGRACJA Z KLIENTEM

Ten moduł służy do komunikacji z różnymi systemami nabywców produktów, wykorzystującymi standard EDI. HiFlow może automatycznie komunikować się z systemem ERP każdego nabywcy i przesyłać takie dokumenty, jak elektroniczne zamówienia zakupu, faktury, dokumenty dostawy itp. Pozwala to zwolnić pracowników współpracujących firm z prostych i powtarzalnych operacji i zaoszczędzić czas tracony wcześniej na tradycyjną komunikację.
Korzyści:

• Automatyczne składanie zamówień zakupu;
• Automatyczny odbiór zatwierdzonej daty dostawy;
• Automatyczne przesyłanie elektronicznych dokumentów dostawy;
• Automatyczne przesyłanie elektronicznych dokumentów sprzedaży;

INTEGRACJA Z DOSTAWCAMI

Ten moduł służy do komunikacji z różnymi systemami dostawców, przy użyciu standardu EDI i np. system Papinet.
Korzyści:

• Automatyczne składanie zamówień materialnych;
• Automatyczny odbiór zatwierdzonej daty dostawy;
• Automatyczne przesyłanie elektronicznych dokumentów dostawy;
• Automatyczne przesyłanie elektronicznych dokumentów sprzedaży;

ALERTY

Moduł ten pozwala definiować wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną do odpowiednich osób po wystąpieniu określonego zdarzenia w systemie
Korzyści:

• Automatyczne powiadamianie odpowiednich pracowników o wszelkich krytycznych zdarzeniach;
• Możliwość reagowania na krytyczne zdarzenia w czasie rzeczywistym;
• Oszczędność czasu dzięki natychmiastowej realizacji działań korygujących i naprawczych;