Chat with us, powered by LiveChat

Planowanie Produkcji

PLANOWANIE PRODUKCJI

Ten moduł zapewnia narzędzia, które pozwalają na technologicznie poprawne planowanie produkcji z realistycznym harmonogramem, zwiększając w ten sposób wydajność dowolnej stacji roboczej. Jedną z jego ważnych funkcji jest identyfikacja, a tym samym ograniczenie - a nawet wyeliminowanie - wąskich gardeł w produkcji. Dodatkowe zalety to wizualizacja zaplanowanej produkcji, szybki i łatwy dostęp do informacji wymaganych do prawidłowego planowania oraz różnorodność form, które należy zastosować. Wyżej wymienione funkcje zapewniają optymalizację procesu i dają możliwość symulacji wersji planu z optymalnym czasem lub optymalnymi kosztami. Pozwala także analizować wydajność planu i wprowadzać korekty w czasie rzeczywistym.
Korzyści:

• Automatyzacja procesów planowania produkcji i aktualizacji planów;
• Optymalizacja parametrów wydajności dla operacji produkcyjnych;
• Codzienna kontrola przestrzegania terminów i ewentualnych opóźnień w realizacji planu produkcji;
• Redukcja / eliminacja wąskich gardeł;
• Przejrzyste i pełne zarządzanie czasem pracy i zdolnościami produkcyjnymi;
• Minimalizacja przestojów;
• Niższy czas przezbrojenia ze względu na możliwość tworzenia sekwencji operacji technologicznych o podobnych parametrach;

MONITOROWANIE PLANU

Moduł ten pozwala śledzić wydajność planu w czasie rzeczywistym, korzystając z dużych ekranów rozmieszczonych w całej firmie. Dzięki temu firma może zidentyfikować wszelkie zgłoszone przestoje i błędy, a także wszelkie wynikające z nich opóźnienia w planie produkcyjnym.
Korzyści:

• Krótsza reakcja na wszelkie przestoje produkcyjne;
• Ostrzeżenie o przekroczeniu terminu;
• Śledzenie postępu zamówienia podczas każdej operacji technologicznej;

HARMONOGRAM DOSTAWY

Ten moduł pozwala zaplanować dostawy produktów do klientów. Dostarcza pracownikom magazynu informacji niezbędnych do przygotowania przesyłek do transportu do klientów.
Korzyści:

• Niższe koszty transportu dzięki optymalnej kombinacji przesyłek;
• Lepszy czas dostawy;
• Eliminacja wszelkich błędów w dostawach klientów;

KONSERWACJA

Moduł ten pozwala rejestrować każdą przerwę konserwacyjną lub okresową naprawę dla każdej maszyny. Dlatego każda przerwa konserwacyjna jest uwzględniona w planie produkcyjnym i wykonana zgodnie z niezbędnymi procedurami.
Korzyści:

• Zapewnienie o zakończeniu każdej planowej przerwy w konserwacji maszyny;
• Niższy wskaźnik awaryjności maszyny;
• Wyższa przewidywalność procesu produkcyjnego;