Chat with us, powered by LiveChat

Zarządzanie Sprzedażą

PORTAL KLIENTA

Portal klienta to przeglądarka internetowa, zapewniająca klientowi możliwość skontaktowania się z kimkolwiek, gdziekolwiek przez całą dobę. Umożliwia komunikację z systemem HiFlow i natychmiastowe uzyskanie pożądanych informacji. Portal oferuje takie funkcje, jak rejestracja zapytania ofertowego, podgląd produkcji zlecenia i śledzenie zapasów, zarówno w przypadku surowców, jak i produktów gotowych.
Korzyści:

•Niższe koszty transakcji;
•Pracownicy działu obsługi klienta nie muszą już zajmować się bezpośrednią komunikacją z klientem;
• Ograniczone ryzyko błędów komunikacyjnych;
• Oszczędność czasu pozwala zwiększyć wydajność obsługi klienta.

BAZA DANYCH KLIENTA

Moduł ten pozwala przechowywać wszystkie informacje dotyczące klientów i dostawców, ich pracowników i lokalizacji w jednej centralnej bazie danych. Zapewnia dostęp do danych związanych z wysyłką i fakturowaniem (adres dostawy, numer konta, metoda płatności). Integracja z GUS (Główny Urząd Statystyczny) umożliwia pobieranie danych klientów tylko poprzez wskazanie numeru VAT.
Koryści:

• Jednoznaczna identyfikacja klientów i dostawców;
• Łatwe do znalezienia dane kontaktowe klienta;
• Korzystanie z danych klienta poprzednio wprowadzonych przez innego pracownika;
• Zbędne dane klientów są usuwane;
• Klienci mogą być klasyfikowani według typu, branży itp.; taką kategoryzację można również łatwo ulepszyć.

OBSŁUGA KLIENTA

Moduł ten pozwala zarejestrować dowolną komunikację z klientami, np. rozmowy telefoniczne, e-maile, spotkania. W ten sposób zapewnia historię komunikacji z każdym klientem, umożliwiając analizę działań sprzedawcy. Wszyscy upoważnieni pracownicy mają dostęp do notatek i dokumentów zapisanych w zarejestrowanych kontaktach, co poprawia komunikację wewnętrzną w firmie.
Korzyści:

• Monitorowanie aktywności i wydajności pracowników;
• Wyższy poziom konwersji zamówienia do zakupu;
• Poprawiona jakość obsługi klienta;
• Standaryzowane procedury regulujące obsługę klienta i obowiązki zawodowe;

PLAN SPRZEDAŻY

Moduł ten pozwala zdefiniować i kontrolować wykonanie planu sprzedaży dla każdego klienta w określonym czasie.
Korzyści:

• Oczekiwane przychody od każdego klienta są pod kontrolą;
• Wydajność sprzedawcy poprawia się, ponieważ wyniki planu sprzedaży są należycie rozliczane i monitorowane;
• Dokładne informacje dotyczące przyszłych przychodów firmy.
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Moduł ten pozwala przechowywać wszystkie informacje dotyczące pracowników i ich stanowisk oraz relacji funkcjonalnych w jednej centralnej bazie danych.
Korzyści:

• Łatwy dostęp do aktualnych danych kontaktowych wszystkich pracowników firmy;
• Łatwe zarządzanie autoryzacją danych dla wszystkich grup pracowników;
• Automatyczna autoryzacja dostępu w przypadku wymiany pracownika.

KALENDARZ ZADANIA


Moduł ten pozwala opracowywać osobiste kalendarze dla pracowników lub dowolnej jednostki w firmie, zapewniając im narzędzie do efektywnego zarządzania czasem. Opcja automatycznego rejestrowania terminu z dowolnego poziomu systemu czyni z niego bardzo przydatne narzędzie.
Korzyści:

• Umożliwia powiązanie terminu z konkretnymi klientami, dokumentami, projektami, obliczeniami, produktami i zamówieniami, a także innymi pracownikami;
• Pozwala kategoryzować terminy, definiować cykle i statusy;
• Umożliwia porównanie kalendarzy zarówno pracowników, jak i oddziałów firmy.

 

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI


Ten moduł zapewnia dostęp do zadań użytkownika przydzielanych przez innych pracowników.
Korzyści:

• Monitorowanie wykonania zadań dla każdego pracownika;
• Opcja przypominania użytkownikowi o zbliżającym się terminie.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

Moduł zarządzania dokumentami pozwala na rejestrację i przetwarzanie dowolnego dokumentu w formie elektronicznej, wymienianego z klientami, takiego jak projekty graficzne, projekty CAD, specyfikacje produktu. Moduł zawiera takie informacje, jak dane autora i historia zmian dla każdego dokumentu. Zarządza wersjami dokumentów i poprawkami dokonywanymi przez dowolnego pracownika lub klienta. Wszyscy upoważnieni pracownicy mają dostęp do dokumentów przechowywanych w bazie danych systemu. W związku z tym wszystkie typy dokumentów obsługiwane przez różne edytory tekstu i aplikacje działają w systemie Windows.
Korzyści:

• Łatwy dostęp do aktualnych danych kontaktowych wszystkich pracowników firmy;
• Łatwe zarządzanie autoryzacją danych dla wszystkich grup pracowników;

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami to moduł pozwalający na tworzenie wszelkiego rodzaju projektów, a następnie śledzenie ich postępów. Mogą to być projekty sprzedaży, projekty graficzne, projekty produkcyjne, projekty reklamacyjne, projekty zakupu itp. Moduł pozwala zdefiniować ścieżki postępu (workflow) dla każdego projektu, a także zarejestrować zakończenie każdej operacji dotyczącej takiego projektu. Funkcja rejestracji czasu zapewnia opcję pomiaru czasu poświęconego na wykonanie każdego projektu. Dlatego możliwe jest efektywne zarządzanie czasem pracy projektantów, sprzedawców, technologów i innych pracowników zaangażowanych w każdy projekt.
Korzyści:

• Poprawa wydajności i jakości przepływu informacji, ograniczając w ten sposób liczbę błędów;
• Absolutna zgodność ze ścisłymi procedurami dotyczącymi wycen i obliczeń w projektach sprzedażowych;
• Przetwarzanie grafiku zakończenia projektu;
• Przetwarzanie kart czasu pracy pracownika;

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ZAKUPÓW

Moduł ten pozwala rejestrować złożone przez klientów zamówienia na pojedyncze produkty lub serie różnych produktów. Zapewnia opcję automatycznego uruchamiania zamówień na wiele produktów i sprawdzania aktualnego stanu zapasów dla produktów już zamówionych przez klienta.
Korzyści:

• Lepsze zarządzanie zapasami produktów gotowych, ponieważ zapasy są weryfikowane po przyjęciu dowolnego zamówienia;
• Zautomatyzowane i ulepszone inicjowanie zamówień dla ciągłych produktów.

KALKULACJA KOSZTÓW

Ten moduł pozwala tworzyć kalkulacje kosztów produkcji. Zawiera zaawansowane funkcje, które usprawniają i przyspieszają przygotowanie kalkulacji, takie jak kreator kalkulacji. Koszty serwisowe są obliczane na podstawie stawek centrum kosztów, wydajności maszyny, stawek godzinowych, cen surowców i precyzyjnego zużycia surowców.
Korzyści:

• Wzrost średniego poziomu marży detalicznej;
• Precyzyjnie obliczone koszty produktu;
• Zmniejszenie błędów w kalkulacji kosztów poprzez zastosowanie rzeczywistych kosztów (ceny surowców, normy zużycia materiałów, normy wydajności, stawki godzinowe itp.) i szablonów technologicznych;
• Standaryzacja cen produkcji poprzez tworzenie kalkulacji na podstawie szablonów technologicznych, specyfikacji maszyn i cenników materiałów zawartych w systemie;
• Standaryzacja i spójność kalkulacji.

GENERATOR WYCENY

Ten moduł jest w stanie automatycznie generować oferty dla klientów. Zawiera gotowe szablony ofert, które pozwalają wygenerować ofertę przy użyciu już obliczonych kosztów.
Korzyści:

• Zautomatyzowane generowanie wyceny na podstawie już obliczonych kosztów;
• Szybkie generowanie ofert z wieloma opcjami;
• Generowanie większej liczby ofert w nominalnym czasie pracy;
• Standaryzacja ofert generowanych przez pracowników;
• Zapobieganie błędom związanym z generowaniem ofert w innym oprogramowaniu.
 

ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI

Ten moduł zapewnia właściwą odpowiedź na każdą reklamację przy zachowaniu ścisłych procedur. Narzędzia informatyczne dostarczane przez ten moduł pozwalają użytkownikowi przetwarzać i efektywnie obsługiwać reklamacje, zarówno zewnętrzne (reklamacje klientów), jak i wewnętrzne (reklamacje dotyczące firmy), a także reklamacje skierowane do dostawców firmy. Moduł ten pozwala uruchamiać i przetwarzać zamówienia reklamacyjne, zapewniając szybki dostęp do aktualnego stanu reklamacji, jej wyniku i sposobu rekompensaty.
Korzyści:

• Automatyczne składanie reklamacji do dostawców i poddostawców bezpośrednio z systemu;
• Lepsza rejestracja reklamacji klientów;
• Rozpatrywanie reklamacji klientów w ścisłej zgodności z określonymi procedurami;
• Łatwa komunikacja z dostawcami i klientami w sprawie reklamacji;
• Niższe koszty obsługi reklamacji;
• Wszelkie negatywne skutki reklamacji, zarówno dla klienta, jak i firmy, są minimalizowane poprzez szybką i sprawną obsługę.